Pistolet praktyczny, poziom II

Czas: 4 godziny 

Ilość amunicji: do 250 szt.

W strzelectwie najważniejsze są fundamenty. Dla nowych strzelców to absolutna podstawa a dla bardziej zaawansowanych powrót do korzeni i możliwość wyeliminowanie błędów.

Dla kogo?

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które miały kontakt z bronią palną, strzelają statycznie ale chcą zacząć uczyć się praktycznego/bojowego użycia pistoletu w realnych sytuacjach.

Zajęcia będą prowadzili instruktorzy 7.62 Group, byli żołnierze oddziałów bojowych JW GROM.

Wymagania sprzętowe:

  • pistolet + 2 magazynki
  • pas, kabura i ładownica
  • ochrona wzroku i słuchu
  • 250 szt. amunicji

Zakres szkolenia:

Temat I

  • Warunki bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią – BHP na strzelnicy.
  • Powtórzenie wybranych elementów z Poziomu I (Strzelanie statyczne, prawidłowy chwyt i praca na języku spustowym)

Temat II

  • Strzelanie rytmiczne – wprowadzenie do prowadzenia intensywnego ognia do jednego lub kilku celów.
  • Strzelanie na różnych dystansach – wypracowanie prawidłowego balansu szybkość vs celność.
  • Zadania strzeleckie z pomiarem czasu – timer.

Temat III

  • Zapoznanie z najczęściej występującymi zacięciami i dysfunkcjami pistoletu – procedury ich usuwania.

Zapisy na szkolenie: