Zasady 7.62

Regulamin szkoleń – zasady 7.62 GROUP.

-warunkiem udziału w szkoleniach jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia, świadomości zagrożeń biorących się ze specyfiki prowadzonych przez nas zajęć, potwierdzające niekaralność za przestępstwa umyślne

-instruktor może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku gdy osoba szkolona nie stosuje się do poleceń, nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa, umyślnie łamie regulamin obiektu, na którym prowadzone jest szkolenie, jest lub sprawia wrażenie bycia pod wpływem substancji zmieniających świadomość.

 

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, wideo jak również ich skład lub układ są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochronnymi. Ich zawartość nie może być kopiowana w całości lub fragmentach do celów komercyjnych lub innych, ani nie może być wyświetlana, nawet w zmodyfikowanej wersji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody właściciela czyli 7.62 GROUP Sp. z o.o.